Публикации

Екипът на Български газов център,

желае на всижки ВАС добро настроение и весели Коледни празници!!

...

АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗОПАСНО СМЕСВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ВОДОРОД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ГАЗОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ,  ISBN 2738-7011

доц. д-р М.Бояджиев, инж. В. Илиева

В докладът са представени безопасни граници, до които може да се смесва водорода с използвания в момента в страната природен газ...

Статията представа съвременни технологии за преработка на природен газ и производството на течни горива.

 

пълен текст

...