Публикации

Екипът на Български газов център,

желае на всижки ВАС добро настроение и весели Коледни празници!!

...

АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗОПАСНО СМЕСВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ВОДОРОД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ГАЗОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ,  ISBN 2738-7011

доц. д-р М.Бояджиев, инж. В. Илиева

В докладът са представени безопасни граници, до които може да се смесва водорода с използвания в момента в страната природен газ...

М.Бояджиев, Гр. Филков, Д. Жеков

прочети

Докладът представя резултати и решения от проведен международен семинар на тема "Интелигентни системи за измерване на газа"

доклад

...

Статията представа съвременни технологии за преработка на природен газ и производството на течни горива.

 

пълен текст

...

Докладът носи на авторите първа награда от студенската секция на Националния преглед Енергетика и математическо моделиране, Русе 2014

доклад

...

Потенциалът на България за развитието на транспорт, основан на природния газ, може да бъде оценен високо. Благоприятната цена, сигурното предлагане (дългосрочни договори с външни доставчици, ...

12