Публикации

Анализ на възможности за използване на водород, МГУ София

АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗОПАСНО СМЕСВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ВОДОРОД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ГАЗОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ,  ISBN 2738-7011

доц. д-р М.Бояджиев, инж. В. Илиева

В докладът са представени безопасни граници, до които може да се смесва водорода с използвания в момента в страната природен газ...

към доклада

«назад