Публикации

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МОДЕЛ И РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР НА БАЗАТА НА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ПРИРОДЕН ГАЗ

М.Бояджиев, Гр. Филков, Д. Жеков

прочети

«назад