Публикации

Заключителен доклад от Семинар

Докладът представя резултати и решения от проведен международен семинар на тема "Интелигентни системи за измерване на газа"

доклад

«назад