ГАЗОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

Издание на българското газово общество:

ГАЗОВА ПРОМИШЛЕНОСТ, ISSN 2738-7011

Редакционна колегия:

доц. д-р Мартин Бояджиев-отговорен редактор

инж. Григор Филков-главен редактор

доц. д-р Юли Радев-главен редактор

маг. инж. Николай Найденов-технически редактор

маг. инж. Вилиян Янакиев-технически редактор

проф. д-р Георги Николов-рецензент

проф. д-р Васил Балинов-рецензент

проф. д-р Ангел Димитров-рецензент

 

ГАЗОВА ПРОМИШЛЕНОСТ , брой 1

ГАЗОВА ПРОМИШЛЕНОСТ, брой 2