За нас

"Българският газов център" ЕАД е международно признат учебен център за газови технологии, за налагане на съвременни технологии в енергийния сектор и обучение и сертификация на инженерно-технически кадри по газоснабдяване.

Нашите курсове по заваряване на ПЕ , стомана и спояване, се провеждат с партньори от Швейцария (Георг Фишер) , Германия (Висман, ТЮВ), Газовите асоциации на Унгария  и Хърватска , за което издаваме сертификати и са признати в тези страни и ЕС.

В цената на курса не калкулираме ДДС, съгласно наша привилегия от  МОН и Националната агенция за професионално обучение и образование.

Със специалист  в Центърът можете да се свържите на тел:  0895732552, или да  да откриете  ул.  "Филип Кутев"1 и "проф. Боян Каменов" 1.

НОВОСТ са курсовете за фотоволтаични системи. За информация и записване: Ирина МИКОВА, info@bgc.bg.

  • Предлага начално и специализирано обучение, квалификация и сертификация в областта на газовите технологии за служителите от газови компании в Република България и региона;
  • Събира, анализира и предоставя статистически данни, информация и консултантски услуги;
  • Организира специализирани конференции и мероприятия по проблемите на използването на газа;
  • Участва в хармонизацията на технически стандарти;
  • Участва в национални и международни научно-изследователски проекти.