Преподаватели

Към преподавателския персонал се отнасят лектори от учебни заведения и висококвалифицирани специалисти, които участват в организирането, провеждането и методическото осигуряване на учебния процес. Освен тях се разчита и на специалисти, чиято дейност е свързана непосредствено с ръководството и контрола на учебния процес. Повишаването на квалификацията на щатните преподаватели се осъществява ежегодно.

Съставът на нещатните преподаватели и инструктори и тяхната атестация се разглеждат ежегодно от експертен Учебно-методичен съвет и се утвърждават от ръководителя на Български газов център.

Сътрудниците на хонорар са преподаватели по теория и в някои случаи и по практика. За някои от специализираните курсове се канят гост-преподаватели от Русия и ЕС.