Учебна база

За осигуряване на професионалното обучение Български газов център се предвижда учебно-производствена мрежа с необходимата материална база, научно-методично и кадрово обезпечаване. За нуждите на предвижданите обучения са предвидени:

  • Базов център с учебни лекционни зали (мултимедия, екран, флипчарт, схеми, макети).
  • Зали, оборудвана с автоматизирани обучаващи системи и тренажори, подпомагащи обучението;
  • Учебни лаборатории за практическо обучение по: монтаж и настройка на газови уреди и съоръжения;
  • Компютърна зала;
  • Зали за теоретична подготовка в партьорски центрове в страната;
  • Учебен полигон в София за практически обучения по изграждане на газоразпределителни мрежи, отклонения, както и монтаж на ГРИТ. На полигона ще се провежда и част от развойната дейност на Центъра, като изследвания за определяне на коефициент на газодинамично триене при движение на природен газ в тръби от ПЕ.

Дейността на Български газов център предполага ежегодно обучение на курсисти от газовите компании в страната.