«
pic0

66-та Международната конференция събра над 180 участника от над 50 иннституции и организации.

Генерални спонсори на събитието бяха: Елаците мед, „Асарел-Медет“, Геотехмин, Геострой, Геотрейдинг и Минстрой холдинг. Златни спонсори: Главболгарстрой, Дънди Прешъс Металс ...

pic1

ЕКИПЪТ на Български газов център желае на всички хубави Коледни празници и

успешна Нова година!

...
pic2

Като лицензиран център от МОН и Националната агенция за професионално обучение и образование, курсовете за професионална квалификация на персонал към БГЦ са с нулева ставка на данъка за добавена стойност (ДДС).

...
pic3

В периода 02-08 юни специалисти на Газовия център ще проверят възможности на университета в Уфа, един от най-старите и престижни университети по газови технологии в Евразия, да обучават студенти в газовото и нефтено направление.

 

...
»
Бързи връзки

Начало

 

 За успешното развитие на газовия пазар в страната  от решаващо значение е подготовката на кадрите

ВЪВ ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРСОВЕ не начисляваме ДДС

     Българският газов център (за контакт 0895732552) е създаден от браншовата организация на газовите компании в България, за налагане на съвременни технологии в енергийния сектор и обучение и сертификация на инженерно-технически кадри по газоснабдяване.

      Професионалното обучение и квалификация на персонала в газовия сектор е съставна част от фирмено обучение и култура на служителите и един от дългосрочните приоритети на кадровата политика на всички газови фирми. Повишаването на  квалификацията на работещите има непрекъснат характер и се провежда през цялата трудова дейност със следните  цели: 

  • Обучение и сертификация на инженерно-техническия персонал;
  • Последователно разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на газовите специалисти;
  • Поддържане на постоянно високо ниво на квалификация в съответствие с целите, задачите и отговорностите при проектиране и изграждане на газопроводи, газови мрежи, съоръжения и инсталации;
  • Усвояване на нови технологии.

Екипът на Български газов център,

желае на всижки ВАС добро настроение и весели Коледни ...

АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗОПАСНО СМЕСВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ВОДОРОД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ...

доклад

...