Новини

09.05.2011
"Топлофикация Сливен" ще инвестира 4.5 млн. лв. в газоочистващ модул
pic4

„Топлофикация Сливен“ ще инвестира 4.5 млн. лв. в изграждане на газоочистващ модул на газовете от котлите до 2014г. Това предвижда бизнес план на дружеството, което Държавната комисия за енергийно и водно регулиране(ДКЕВР) ще обсъди утре.

 За реализацията на проекта дружеството ще разчита на заем.Освен в модула топлофикационното дружество има намерение да изгради система за мониторинг на замърсяването и да реализира проект за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса. Централата работи на въглища и мазут, което увеличава цената на произвежданата топплинна енергия. Инвестиционната програма е за 15.5 млн. лв., от които 13.2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в преносната и топлоизточника, останалите в преноса. Тя ще бъде осъществена със собствени средства.

 Р егулаторната комисия отчита, че за последните пет години са изпълнени само 8% от планираните инвестиции. Регулаторът отчита, че заради високата цена на топлинната енергия през последните години изостава присъединяването на нови абонати и рехабилитацията на съществуващите абонатни станции. „Топлофикация Сливен“ ще подмени 400 топломера и ремонтирани магистрални топлопроводи и ще пусне в експлоатация 10 неработещи абонатни станции.

източник: http://www.3e-news.net

«назад