Новини

02.03.2011
Украинска и българска фирма са избрани за предварителното проучване на газопровода ЮЖЕН ПОТОК
pic4

Изпълнител на прединвестиционно проучване ще бъде Консорциум ОАО „ЮЖНИИГИПРОГАЗ” и „ГАЗТЕК БГ” АД

"руски газ ще заобикаля Украйна по пътя към централна Европа през България" двете страни си помагат в предпроектното проучване?
 
„Български енергиен холдинг” ЕАД и ОАО „Газпром”  избраха консорциума между украинската компания ОАО „ЮЖНИИГИПРОГАЗ” и регистрираното в България дружество „ГАЗТЕК БГ” АД за изпълнител на прединвестиционно проучване за българския участък от проекта „Южен поток”, след проведена открита процедура.
Изпълнителят следва да проучи техническата, правната, екологичната, финансовата и икономическата осъществимост на българския участък от газопровода „Южен поток” с оглед обезпечаването доставките на природен газ за Централна и Южна Европа

«назад