Новини

12.02.2010
Булгаргаз иска 16.6% увеличение на природния газ
pic4

Цената на природния газ за второто тримесечие на 2010 г. да е 481.94 лв./ хм3 без ДДС, предлага "Булгаргаз" ЕАД.  Увеличението от 68.70 лв./ хм3 е на практика 16.62%, като това е резултат главно на по-високите през последните месеци цени на алтернативните на природния газ горива на международните пазари и курса на лева към щатския долар, се отбелязва още в съобщението на компанията.
Прогнозната цена не включва надвзет/недовзет приход, въведен по предложение на ДКЕВР с последните изменения и допълнения на наредбата за регулиране на цените на природния газ. По предварителни изчисления "Булгаргаз" ЕАД ще приключи първото тримесечие на 2010 г. с 29 млн. лева недовзет приход, формиращ се като разлика между прогнозни и очаквани отчетни стойности на
ценообразуващите елементи.
Съгласно наредбата, недовзетия приход следва да бъде отчетен при утвърждаване на цената в следващия един или два периода.
Отчитайки това условие на наредбата, посочената по-горе прогнозна цена за второто тримесечие на 2010 г. от 481.94 лв./хм3 без ДДС, следва да се  повиши с размера на недовзетия приход.
Така при 100 процента отчитане на недовзетия приход през първото тримесечие цената за второто следва да бъде 523.72 лв./хм3, без ДДС или допълнително увеличение с 41.78 лв./хм3.
При 50 процента отчитане на недовзетия приход през първото тримесечие - цената за второто следва да бъде 502.83 лв./хм3, без ДДС или допълнително увеличение с 20.89 лв./хм3.
Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за цената на природния газ за второто тримесечие на 2010 г. ще бъде оповестено непосредствено преди внасяне на предложението в ДКЕВР - 11 март 2010 г., като бъдат отчетени настъпилите към този момент промени в ценообразуващите фактори и размера на недовзетия приход.

Източник: http://www.economynews.bg/

«назад