Новини

Интервю с Константин Константинов – изпълнителен директор на Газкомфорт ЕАД – официален представител на Vaillant – Германия.

Как се отразява икономическата криза на отоплителният бранш в България?

В края на октомври 2009 година екипът на „Софиягаз” ЕАД присъедини към газоразпределителната мрежа на компанията нови 1,3 километра в столичния квартал Витоша. Така дължината на изградената от Овергаз инфраструктура в страната вече ...

От началото на април 2009 година екипът на „Енергоконсулт” АД, дъщерно дружество на Овергаз, пусна в експлоатация първия когенератор за производство на електрическа и топлинна енергия в локална отоплителна централа. ...

В началото на декември 2008 година дъщерното дружество на Овергаз – „Газоснабдяване Враца” ЕАД, клон Мездра, внедри за първи път в Източна Европа нова технология за подгряване на природния газ.

Нововъведението е американски ...