Новини

През 2010 година ще се проведе четвъртата Професионална стажантска академия на Овергаз. Участие в нея могат да вземат:

- ученици завършили 11-ти или 12-ти клас (навършили пълнолетие);

- студенти от 1-ви до ...

Газът ще остане най-евтиният източник на енергия и след решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за увеличение на цената му с 10.45 на сто за 1000 кубически метра от 1 януари 2010 година. Потребителите на Овергаз ще плащат между ...

Правителството на република Македония на свое заседание от 21 декември прие концепция за развитието на газопреносната си система. Предпроектното проучване е разработено от Газтек БГ и беше представено на заседанието на македонското правителство на 21 ...

30 души повишиха професионалната си квалификация в учебно-производствената база на БГЦ в гр.Севлиево.

Обучението по "Газови съоръжения и инсталации" е организирано на модулен принцип и комбинира теоретични и практически ...

Петко Йорданов, директор „Информационни технологии” в Овергаз Холдинг АД, е номиниран за престижната награда „ИТ Мениджър на годината” на издателство ICT Media и Клуба на мениджърите на информационни ...

123456789101112131415161718