Курсове

ЕКСПЛОАТАЦИЯ на газови съоръжения

Управление на газоснабдителни системи

Експлоатация и обслужване на ГАЗОВИ УРЕДИ

ГАЗОВА БЕЗОПАСНОСТ. Устройство и безопасна експлоатация на обекти и съоръжения за природен газ (Нормативни и технически изисквания)

Основи на сондирането

Монтиране на фотоволтаични системи

ПРОЕКТИРАНЕ на газови инсталации, първо ниво

Добив на нефт и газ

Проучвателно ядково сондиране.

Техника и технология на сондирането

Безопасна експлоатация и обслужване на обекти и съоръжения за втечнени въглеводородни газове (пропан-бутан)

Сондиране с обратна циркулация

ЗАВАРЯВАНЕ на тръби от PE-HD /полиетилен висока плътност/ за газопроводи и водопроводи

ИЗГРАЖДАНЕ на газови инсталации по метода Profipress G ( БДС EN 1775)

АТЕСТИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ПО СПОЯВАНЕ НА МЕДНИ ТРЪБИ С ТВЪРД ПРИПОЙ

Монтиране и експлоатация на автомобилни газови уредби

ГАЗО-КИСЛОРОДНО спояване на медни тръби и фитинги с твърди припои

Проектиране и експлоатация на фотоволтаични системи

АТЕСТИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПОДДРЪЖКА НА ГАЗОВИ УРЕДИ

Изграждане на газови инсталации с тръби PEXAL GAS

Термопомпени системи. Експлоатация и обслужване.