Публикации

М.Бояджиев, Гр. Филков, Д. Жеков

прочети

Докладът представя резултати и решения от проведен международен семинар на тема "Интелигентни системи за измерване на газа"

доклад

...

Статията представа съвременни технологии за преработка на природен газ и производството на течни горива.

 

пълен текст

...

Докладът носи на авторите първа награда от студенската секция на Националния преглед Енергетика и математическо моделиране, Русе 2014

доклад

...

Потенциалът на България за развитието на транспорт, основан на природния газ, може да бъде оценен високо. Благоприятната цена, сигурното предлагане (дългосрочни договори с външни доставчици, ...

Доклада представя перспективи пред използването на природния газ за транспорта

...

публикацията е част от дисертационен труд на тема: "Усъвършенстване на технологиите за транспорт на природен газ от геоложки структури"

разгледай

...
12