Публикации

М.Бояджиев, Гр. Филков, Д. Жеков

прочети

Докладът представя резултати и решения от проведен международен семинар на тема "Интелигентни системи за измерване на газа"

доклад

...

Статията представа съвременни технологии за преработка на природен газ и производството на течни горива.

 

пълен текст

...

Докладът носи на авторите първа награда от студенската секция на Националния преглед Енергетика и математическо моделиране, Русе 2014

доклад

...

Потенциалът на България за развитието на транспорт, основан на природния газ, може да бъде оценен високо. Благоприятната цена, сигурното предлагане (дългосрочни договори с външни доставчици, ...

Доклада

представя перспективи пред използването на природния газ за транспорта

...

Авторът доцент Мартин Бояджиев, разглежда  разходите за компресиране и охлахдане на природен  газ, като са направени интересни анализи на възможностите за съхранение при консуматорите на база модела на "Бомел"

подробно

...
12