Публикации

Преходът към борсова индексация на цените в дългосрочните договори за внос на природен газ
«назад