Публикации

М.Бояджиев, Гр. Филков, Д. Жеков

прочети

Докладът представя резултати и решения от проведен международен семинар на тема "Интелигентни системи за измерване на газа"

доклад

...

Правилата определят процедурите и изчислителните методи за определяне на коефициента за корегиране на обема на газа измерван при базови условия: температура 20 0С и налягане 1,01325 бара.

свали ПРАВИЛАТА

...

Статията представа съвременни технологии за преработка на природен газ и производството на течни горива.

 

пълен текст

...