Публикации

В РЕДАКТОРСКИ МАТЕРИАЛ, АВТОРИТЕ В НЯКОЛКО ЧАСТИ ПРЕДСТАВЯТ ПРОМЕНИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ БОРСОВО ИНДЕКСИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ