За нас

Българският газов център е международно признат учебен център за газови технологии, за налагане на съвременни технологии в енергийния сектор и обучение и сертификация на инженерно-технически кадри по газоснабдяване.

Центърът можете да откриете на 0889896669.

  • Предлага начално и специализирано обучение, квалификация и сертификация в областта на газовите технологии за служителите от газови компании в Република България и региона;
  • Събира, анализира и предоставя статистически данни, информация и консултантски услуги;
  • Организира специализирани конференции и мероприятия по проблемите на използването на газа;
  • Участва в хармонизацията на технически стандарти;
  • Участва в национални и международни научно-изследователски проекти.