За нас

"Българският газов център" ЕАД е международно признат учебен център за газови технологии, за налагане на съвременни технологии в енергийния сектор и обучение и сертификация на инженерно-технически кадри по газоснабдяване.

Със специалист  в Центърът можете да се свържите на тел: 0889899639, 0889896669, или да  да откриете  ул.  "Филип Кутев"1 и "проф. Боян Каменов" 1.

  • Предлага начално и специализирано обучение, квалификация и сертификация в областта на газовите технологии за служителите от газови компании в Република България и региона;
  • Събира, анализира и предоставя статистически данни, информация и консултантски услуги;
  • Организира специализирани конференции и мероприятия по проблемите на използването на газа;
  • Участва в хармонизацията на технически стандарти;
  • Участва в национални и международни научно-изследователски проекти.