СЕМИНАР

ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА ФЛУИДНА ДИНАМИКА

Как се моделират процеси в газоснабдяването?

Семинар покана