ГАЗОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

Здравейте колеги,

редакционен екип в състав:

доц. Мартин Бояджиев, инж. Григор Филков  - отговорни редактори

доц. Юли Радев - главен редактор

проф. Басил Балинов - рецензент

проф. Георги Николов - редактор

проф. Ангел Димитров - рецензент

стартира инициатива да публува научно-приложни доклади в подкрепа на газовата индустрия.

Ще дадем простор на идеи и проблеми, на които да търсим и надяваме се да предлагаме работещи решения.

Изданието излиза под заглавие ГАЗОВА ПРОМИШЛЕНОСТ, ISSN 2738-7011

Да си пожелаем успех и за много години!

Прилагаме първата публикация:

ГАЗОВИЯТ ОПЕК,

автор: Мартин Бояджиев