Конференция

В тази секция ще намерите актуални доклади от български и чуждестранни автори на теми: "Природен газ", "Иновационни технологии", "Възобновяеми енергийни източници"  с икономическа, екологична и технологична насоченост свързани с енергийният сектор. Участието в онлайн-конференцията е свободно за всички, които имат желание и идеи.

За участие, изпратете на нашия e-mail адрес info@bgc.bg:

  • Вашето име;
  • Актуална снимка;
  • Кратка автобиография;
  • Тема на доклада и кратко резюме на материала.

Вашият материал ще бъде разгледан в петдневен срок от редакционна комисия в състав:

  • проф. д-р Г. Николов, Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
  • проф. дгн В. Балинов, лаб. Енергийни ресурси
  • доц. д-р Ю. Радев, Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
  • доц д-р А. Димитров, ТУ Варна
  • доц. д-р М. Бояджиев, Български газов център
  • инж. С. Андреев, "Овергаз Инк." АД

След одобрение материалът ще бъде публикуван в съответната категория. Успех!