«
pic0

 ЖЕЛАЕМ НА ВСИЧКИ,

партьори и приятели светли празници, много здраве и удовлетворение от рзултатите през Новата година.

 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ДОБРОНАМЕРЕНИ ,

и всичко ще свършва добре.

Екипът на Газовия център.

...
pic1

Уважаеми колеги,

заповядайте на 26 и 27 септември на форум в техно парк София, посветен и на природния газ, входът е свободен,

за повече информация и регистрация, моля следвайте линка:

pic2

Асоциация природен газ и Български газов център , организират международна газова конференция по проблеми на използването на газа за повишаване на качеството на живота и опазването на въздуха в населените места

...
pic3

БЪЛГАРСКИ ГАЗОВ ЦЕНТЪР,

Ви желае много здраве и много разширени хоризонти на познаниято за успешна Нова година.

Бъдете мъдри!

...
»
Бързи връзки

Начало

 За успешното развитие на газовия пазар в страната  от решаващо значение е подготовката на кадрите

     Българският газов център (08 89 89 6669) е създаден от браншовата организация на газовите компании в България, за налагане на съвременни технологии в енергийния сектор и обучение и сертификация на инженерно-технически кадри по газоснабдяване.

      Професионалното обучение и квалификация на персонала в газовия сектор е съставна част от фирмено обучение и култура на служителите и един от дългосрочните приоритети на кадровата политика на всички газови фирми. Повишаването на  квалификацията на работещите има непрекъснат характер и се провежда през цялата трудова дейност със следните  цели: 

  • Обучение и сертификация на инженерно-техническия персонал;
  • Последователно разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на газовите специалисти;
  • Поддържане на постоянно високо ниво на квалификация в съответствие с целите, задачите и отговорностите при проектиране и изграждане на газопроводи, газови мрежи, съоръжения и инсталации;
  • Усвояване на нови технологии.

АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗОПАСНО СМЕСВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ВОДОРОД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ...

доклад

...

Докладът представя резултати и решения от проведен международен семинар на тема ...