«
pic0

Вижте новата публикация на Български институт по енергиен мениджмънт

ЗАПОЗНАЙ се

...
pic1

Български газов център отговаря на интереса на газовата промишленост за разширяване на използването на природния газ и в региони до които няма построени газопроводи.

Разработен е курс за обучение и атестация на технически персонал експлоатираш съоръжения за компресиран природен газ. Едни ...

pic2

БЪЛГАРСКИ ГАЗОВ ЦЕНТЪР” ЕАД с подкрепата и съдействието на фирма АМАКС
ГАЗ има удоволствието да представи през  месец май  технически курс

за придобиване на професионална квалификация на тема:

"ГАЗОВИ УРЕДИ  за ДИРЕКТНО ...

pic3

на 17 октомври в новата сграда на комплекс МАК в град Габрово, след отправена покана за представяне на възможностите за използване на природен газ към БГЦ от страна на Национален браншови съюз ЕБТ бяха представени две лекции.

Участниците бяха запознати с възможностите за използване на ...

»
Бързи връзки

Начало

 

За успешното развитие на газовия пазар в страната и достигане на европейското ниво от решаващо значение е подготовката на кадрите

 

ТЕХНИЧЕСКИ  СЕМИНАРВАРНА  30 септември, 2016

 

          Българският газов център е създаден от браншовата организация на газовите компании в България, за налагане на съвременни технологии в енергийния сектор и обучение и сертификация на инженерно-технически кадри по газоснабдяване.

      Професионалното обучение и квалификация на персонала в газовия сектор е съставна част от фирмено обучение и култура на служителите и един от дългосрочните приоритети на кадровата политика на всички газови фирми. Повишаването на  квалификацията на работещите има непрекъснат характер и се провежда през цялата трудова дейност със следните  цели: 

  • Обучение и сертификация на инженерно-техническия персонал;
  • Последователно разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на газовите специалисти;
  • Поддържане на постоянно високо ниво на квалификация в съответствие с целите, задачите и отговорностите при проектиране и изграждане на газопроводи, газови мрежи, съоръжения и инсталации;
  • Усвояване на нови технологии.

В РЕДАКТОРСКИ МАТЕРИАЛ, АВТОРИТЕ В НЯКОЛКО ЧАСТИ ПРЕДСТАВЯТ ПРОМЕНИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ...

доклад

...