Новини

Вижте новата публикация на Български институт по енергиен мениджмънт

ЗАПОЗНАЙ се

...

Намалението на емисиите на парникови газове с 40% под нивата от 1990 г., обвързваща целия ЕС задължителна цел за ВЕИ от поне 27%, подновени амбиции за политиките за енергийна ефективност, нова система за управление ...

Полският парламент одобри изисквания за свободна продажба на природен газ за държавната газова компания „PGNiG”
Полският парламент одобри изисквания към държавната газова компания „PGNiG”, да продава ...

През април служебното правителство се обърна към Европейската комисия, Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие да направят преглед на законодателната рамка и структурните компоненти на българския енергиен сектор с цел да ...

Written by Nick Grealy

In the spirit of environmental sustainability,  forgive me for recycling this comment I made in response to an FT story that started out:

The jury is still out on whether the US shale gas revolution ...

1234567