Новини

01.08.2017
Български газов център проведе Кръгла маса по проблемите на проектиране на сградни газови инсталации
pic7

на 13 юли с любезнодо домакинство на Самел 90 и спонсорирани от HTI  България, Газовият център на България в рамките на годишните техницески семинари на браншовата газова Асоциация, организира Кръгла маса по проблемите на проектира на газови инсталации.

Участваха 36 представители на 6 от най-големите газоразпределителни компании, колеги от ГД ДИТН проектански организации и консултантски фирми.

Бяха обсъдени задължителни и препоръчителни изисквания към обхвата и съдържанието на проектите. Представени бяха нови материали технологии за газовите инсталации.

Постигнатите споразумения и мерки оставиха проектантите и инспекторите от надзорните органи видимо доволни.

«назад