Новини

14.06.2016
Български газов център организира Курс
pic6

БЪЛГАРСКИ ГАЗОВ ЦЕНТЪР” ЕАД с подкрепата и съдействието на фирма АМАКС
ГАЗ има удоволствието да представи през  месец май  технически курс

за придобиване на професионална квалификация на тема:

"ГАЗОВИ УРЕДИ  за ДИРЕКТНО ИЗПОЛЗВАНЕ

КАК да направим системата по-ефективна, и запазим комфорта в помещението"


В обучението бяха застъпени следните теми:


         * Видове и типове газови уреди за домакинствата;
         * Процес на горене. Настройване на параметрите на горивния процес;
         * Устройство и функционални схеми на газови уреди. Видове уреди според
димоотвеждането. Системи за коректно отвеждане на димните газове;
         * Газови инсталации. Изисквания за оразмеряване;
         * Инсталиране, пускане в действие и параметризиране на газови котли;
         * Отоплителни инсталации. Критерии за избор и оразмеряване;
         * Хибридни системи за климатизация на сгради;
         * Автоматизиране и програмиране на отоплителната система;
         * Техника на безопасност.

В рамките на курса  се проведе практическа демонстрация на
автоматизирана система за дистанционно настройване на газов котел.

 ПРОГРАМА НА КУРСА

Очаквайте НОВИТЕ курсове на Български газов център!

екипът на БГЦ

«назад