Новини

В началото на декември 2008 година дъщерното дружество на Овергаз – „Газоснабдяване Враца” ЕАД, клон Мездра, внедри за първи път в Източна Европа нова технология за подгряване на природния газ.

Нововъведението е американски ...