Новини

Цената на природния газ за второто тримесечие на 2010 г. да е 481.94 лв./ хм3 без ДДС, предлага "Булгаргаз" ЕАД.  Увеличението от 68.70 лв./ хм3 е на практика 16.62%, като това е резултат главно на по-високите през последните месеци ...

Индикативната стойност на проекта „Набуко” е 9 млрд. евро, осигурени от страните участници чрез газовите им компании и привлечено финансиране, съобщи Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Българският парламент ...

През 2010 година ще се проведе четвъртата Професионална стажантска академия на Овергаз. Участие в нея могат да вземат:

- ученици завършили 11-ти или 12-ти клас (навършили пълнолетие);

- студенти от 1-ви до ...

Газът ще остане най-евтиният източник на енергия и след решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за увеличение на цената му с 10.45 на сто за 1000 кубически метра от 1 януари 2010 година. Потребителите на Овергаз ще плащат между ...

Правителството на република Македония на свое заседание от 21 декември прие концепция за развитието на газопреносната си система. Предпроектното проучване е разработено от Газтек БГ и беше представено на заседанието на македонското правителство на 21 ...

12345678910111213141516