Новини

на 13 юли с любезнодо домакинство на Самел 90 и спонсорирани от HTI  България, Газовият център на България в рамките на годишните техницески семинари на браншовата газова Асоциация, организира Кръгла маса по проблемите на проектира на газови ...

Кръгла маса по проблемите на газоснабдяването и проектански практики в газовата инфраструктура ще събере представители на техническия надзор и газови експерти на 13 юли в Самоков.

Мероприятието ще се проведе при съдействието на Асоциация ...

Вижте новата публикация на Български институт по енергиен мениджмънт

ЗАПОЗНАЙ се

...

Български газов център отговаря на интереса на газовата промишленост за разширяване на използването на природния газ и в региони до които няма построени газопроводи.

Разработен е курс за обучение и атестация на технически персонал експлоатираш ...

БЪЛГАРСКИ ГАЗОВ ЦЕНТЪР” ЕАД с подкрепата и съдействието на фирма АМАКС
ГАЗ има удоволствието да представи през  месец май  технически курс

за придобиване на професионална квалификация на тема:

123456789101112131415161718