Курсове

Заваряване на тръби от PE-HD /полиетилен висока плътност/ за газопроводи и водопроводи